17 червня 2019

Лісові пожежі. Виклик для суспільства та трагічні наслідки для природи.

 83104 n   Протягом останніх десятиріч встановлено збільшення кількості та площі катастрофічних лісових пожеж у світі, які негативно впливають на суспільства, економіку та екосистеми. Наведено аналіз сучасних тенденцій розвитку охорони лісів від пожеж та напрямів наукових досліджень у галузі лісової пірології у світі та Україні. Запропоновані заходи щодо удосконалення організації охорони лісів від пожеж в Україні.

   Проблема лісових пожеж в останні роки привертає до себе особливу увагу в контексті зростання впливу таких глобальних процесів, як зменшення площ лісів, втрата біорізноманіття, глобальні зміни клімату та зміни у землекористуванні. Це пов’язано з комплексністю й неоднозначністю впливу лісових пожеж на ліси, довкілля та громади, що живуть навколо лісів. Лісова пожежа залежно від її інтенсивності, погодних умов, характеристик лісових горючих матеріалів може бути позитивним фактором для розвитку лісу або фатальним, що знищує екосистему як таку. Характерні особливості взаємодії в тріаді «вогонь - екосистема – суспільство» формує певне відношення до лісових пожеж суспільства. Це виражається у принципах лісо пожежної політики, що регулюють лісове господарство, охорону довкілля, безпеку людей та інфраструктури.
   Як вже зазначалося, пожежі – це один з перших руйнівних способів впливу людини на рослинність. В наш час причиною виникнення 90 – 98 % загорянь лісових або степових угідь є діяльність людини. Навіть тоді, коли людина використовує пожежі цілеспрямовано, для досягнення певної мети (наприклад, зустрічний пал при тушінні верхових пожеж, спалювання сухої трави та чагарників для підвищення продуктивності пасовищ тощо), вони призводять до знищення або значного пошкодження фітоценозів.
    Екологічні наслідки лісових пожеж різноманітні. Вони не лише призводять до знищення наявних фітоценозів, але і сприяють появі шкідників які знищують насадження, що залишились. Втім, негативний вплив пожеж не завжди чітко виражений. Наприклад, одним з негативних моментів є різке зменшення у ґрунті кількості нітрогену. Але слід врахувати, що нітроген лісової підстилки хвойних насаджень лише потенційний, адже він знаходиться у формі, яка не може використовуватися рослинами. Щоб зробити його доступним для вживання, підстилку потрібно насамперед мінералізувати, тобто перетворити в амоній чи нітратний азот. Саме після пожежі створюються сприятливі умови для бактерій, які фіксують азот, а активізація їх діяльності призводить до швидкого збільшення доступного рослинам азоту.

Інженер з охорони та захисту лісу ДП "Великоолександрівське ЛМГ"
Бугайчук Наталія Анатоліївна