Підвищення рівна правової освіти населення

 1355166939

            Правовою підставою функціонування обласного управління є Положення про Херсонське обласне управління лісового та мисливського господарства, затверджене наказом Державного агентства лісових ресурсів України від  12 листопада 2012 року № 411 (зі змінами).

             Відповідно до Положення Херсонське ОУЛМГ реалізує повноваження Держлісагентства України на території Херсонської області у сфері лісового та мисливського господарства в питаннях реалізації державної політики в галузі лісового та мисливського господарства та внесення Держлісагентству України пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань регулювання відносин у сфері лісового, мисливського господарства та полювання; державного контролю за додержанням норм, правил та інших нормативно-правових актів з ведення лісового господарства; управління об’єктами державної власності в межах повноважень; надання адміністративних послуг; взаємодії з засобами масової інформації з питань висвітлення актуальних проблем здійснення державного управління і контролю у сфері ведення лісового та мисливського господарства.   

           Щорічно обласне управління, спільно з підзвітними підприємствами та шкільними лісництвами долучається до:

  • всеукраїнської акції «Майбутнє лісу в твоїх руках», яка ставить собі за мету не лише створення нових і прибирання вже існуючих лісових насаджень спільними зусиллями працівників галузі, а залучення до цієї роботи мешканців населених пунктів, в першу чергу дітей та молоді, виховання у них відповідального ставлення до виховання у підростаючого покоління шанобливого ставлення до природи, забезпечення зацікавленості у збереженні лісових насаджень, дотримання правил поведінки в лісі;
  • всеукраїнської акції «Посади своє дерево», метою акції є формування екологічної культури у населення, поширення знань про стан, значення та захист зелених насаджень;
  • з кінця лютого до травня місяця до всеукраїнської акції «Первоцвіт»  з метою запобігання торгівлі рідкісними видами ранньоквітучих квітів, а також рослин, які знаходяться під загрозою  зникнення і  занесені в Червону Книгу.

         Ведеться постійна роз’яснювальна робота з населенням, зокрема з учнями загальноосвітніх шкіл, щодо попередження лісових пожеж та бережного ставлення до лісових насаджень, правил поведінки в лісі, заборони в’їзду до лісових масивів в окремі дні пожежонебезпечного періоду. Встановлюються банери, бігборди на протипожежну тематику, шлагбауми. Щотижня з’являється інформація на офіційному сайті управління, статті в місцевих газетах, виступи на телебаченні та радіо.

        З метою правової обізнаності населення обласним управлінням вживаються заходи інформаційно-консультативного спрямування.

         На офіційному веб-сайті обласного управління (адреса: http://khersonlis.org.ua/normativno-pravova-baza ) розміщуються інформаційні матеріали, зокрема на теми «Мисливцям до уваги», «Про початок пожежонебезпечного періоду» тощо.

        Наказом від 03.02.2014 року № 11 в обласному управлінні створено телефонну «гарячу  лінію». Аналогічні телефонні лінії діють в усіх державних лісогосподарських підприємствах.

       Начальником управління здійснюється особистий прийом громадян, відповідно до графіку. 

        На виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади  та органів місцевого самоврядування», обласним управлінням організовано облік письмових звернень громадян.

           Однією з форм підвищення рівня правової обізнаності громадян та спеціалістів обласного управління є оформлення стендів, що містять інформацію з найпоширеніших правових питань. В коридорі управління розміщено дев’ять інформаційних стендів, на яких розміщено інформацію про напрямки діяльності Херсонського ОУЛМГ, графік особистого прийому громадян, роз’яснення деяких норм чинного законодавства, зразки документів, перелік вакансій.

            Значна увага приділяється підвищенню рівня правових знань спеціалістів обласного управління. За потребою, але не рідше одного разу на тиждень проводяться наради з керівниками структурних підрозділів, на яких розглядаються нові нормативні акти та зміни, внесені до діючого законодавства, в свою чергу керівники структурних підрозділів проводять відповідні навчання зі спеціалістами очолюваного підрозділу.

          Щомісяця на засіданнях колегій Херсонського обласного управління лісового господарства, разом з директорами державних підприємств, діяльність яких координується обласним управлінням, обговорюються зміни та нововведення в законодавстві, велика увага приділяється питанням запобігання корупції. Усі спеціалісти обласного управління та працівники підзвітних підприємств ознайомлені під розпис з Законом України «Про запобігання корупції» та обмеженнями щодо роботи близьких осіб і уникнення конфлікту інтересів. Ведеться постійна роз’яснювальна робота серед працівників галузі щодо електронного декларування.  

            Протягом року спеціалісти обласного управління беруть участь в короткострокових семінарах та нарадах, які проводить Державне агентство лісових ресурсів України (м. Київ).  

          Щорічно Держлісагентством України проводяться п’ятиденні семінари з працівниками, відповідальними за організацію роботи з персоналом у територіальних органах управління, підприємствах, установах  і організаціях   безпосереднього підпорядкування, на яких приділяється велика увага юридичним аспектам у роботі працівників служб управління персоналом. Після участі в семінарі Держлісагентства України завідувачем сектором кадрової роботи проводиться короткостроковий семінар-навчання для інспекторів з кадрів та голів профспілок державних підприємств, діяльність яких координується обласним управлінням.   

            Херсонським обласним управлінням лісового та мисливського господарства у межах компетенції виконуються вимоги Національної програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року № 992, а саме проводиться робота серед спеціалістів та систематично поширюються знання про право та державу серед населення. 

Завідувач сектором з питань управління персоналом  Т. В. Ситнік