Охорона праці

Закон України «Про охорону праці»

Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості

Правил охорони праці в деревообробній промисловості 

Правила пожежної безпеки в лісах України

Переліку робіт з підвищеною небезпекою

Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівників лісового господарства

Класифікатор професій ДК 003:2010

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

Вимоги Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про службу охорони праці

Правила пожежної безпеки в Україні

Порядок функціонування добровільної пожежної охорони

ПОРЯДОК видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці

Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів

Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями

Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання

ПОЛОЖЕННЯ про розробку інструкцій з охорони праці

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

 Правила охорони праці на автомобільному транспорті

ПОРЯДОК проведення інструктажів та стажування водіїв колісних транспортних засобів

Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

Правила улаштування електроустановок

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"